เวลาให้บริการ

สายด่วนบริการ 7*24ชม.

โทรหาเรา

+86-13585569799

พิพิธภัณฑ์หินอ่อนพื้นบ้าน ...

ที่อยู่วัดบางพระ เลขที่ 1 หมู่ 3 ต.บางแก้วฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม tel:0-3438-9333, 0-3438-9396 Fax:วัดบางพระ เลขที่ 1 หมู่ 3 ต.บางแก้วฟ้า อำเภอนครชัยศรี ...

เที่ยวราชสถาน พระราชวังสายลม ...

• พระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ท (Amber Fort): อยู่ห่างจากเมืองชัยปุระไปทางทิศเหนือประมาณ 11 กิโลเมตร พระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ท เดิมเคยเป็นราชธานีของเมืองชัย ...

รายนามผู้ส าเร็จการศึกษา ...

2020-10-8 · นายกฤติน หินซุย ..... . นายกิตติวัฒน์ มูลเดช ... นางสาวนันทิกา ดีล้อม ..... . นายวัชรปรัชญ์ ไชยสาร ..... . นางสาวอรพรรณ โตงาม ...

นันทิวิสาลชาดก

2021-9-2 · นันทิวิสาลชาดก. นันทิวิสาลชาดก. ครั้งหนึ่งในสมัยพุทธกาล มีภิกษุ ๖ รูป เรียกว่า พระฉัพพัคคีย์ เป็นผู้ที่ไม่ตั้งใจปฏิบัติ ...

ข้อมูลและรูปเมืองอุไดปูร์ ...

เมืองอุไดปูร์ (Jodpur) หรือ อุทัยปุระ เรามาอุไดปูร์โดยเดินทางมาจากเมาท์อาบูใช้เวลาไม่นานค่ะ ราว 3 ชั่วโมง เมืองอุไดปูร์ ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของรัฐ ...

อมรปุระ วัดพระมหากันดายง สะพา ...

• เมืองอมรปุระ • อมรปุระ อมรปุระเป็นเมืองที่อยู่ติดกับเมืองมัณฑะเลย์และยังมีประวัติศาสตร์เกี่ยวพันกันในฐานะเป็นราชธานีก่อนหน้าเมืองมัณ ...

๑๒. อานันทเถราปทาน (๑๐ ...

อานันทเถราปทานที่ ๑๒ (๑๐) ว่าด้วยผลแห่งการกางฉัตรถวายพระพุทธเจ้า [๑๒] พระมหามุนีพระนามว่าปทุมุตระ เสด็จออกจากประตูพระอารามแล้ว ทรง ยังเมล็ด ...

ประวัติพระอานนทเถระ | มูลนิธิ ...

2021-9-10 · ท่านพระอานนท์ครั้นอุปสมบทแล้ว ได้ศึกษาธรรมจากสำนักของท่านพระปุณณมันตานีบุตร ... อ่าน พรรณนาอานันท เถราปทาน ชุดที่ อาน ...

ย่างกุ้ง-พุกาม-อมรปุระ-มิงกุน ...

ย่างกุ้ง-พุกาม-อมรปุระ-มิงกุน-มัณฑเลย์-พระธาตุอินทร์แขวน 5 วัน(PG) ย่างกุ้ง-ยะไข่-มะรัคอู 5 วัน (FD) พม่า มัณฑะเลย์ อมรปุระ พุกาม 4 วัน(FD)

พม่า

พระเจ้าปกันมิน อมรปุระ เจดีย์จอกตอจี พุกาม อานันทเจดีย์ This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

พระอานนท์

• เมืองอมรปุระ • อมรปุระ อมรปุระเป็นเมืองที่อยู่ติดกับเมืองมัณฑะเลย์และยังมีประวัติศาสตร์เกี่ยวพันกันในฐานะเป็นราชธานีก่อนหน้าเมืองมัณ ...

ชัยปุระ

ประวัติ / พระอานนทเถระ. เมื่อนับตามลำดับศากยวงศ์แล้ว ท่านก็เป็นอนุชาของพระบรมศาสดา เมื่อพระบรมศาสดาประทับอยู่ที่อนุปิย ...

พระนันทะเถระ

ประวัติ / พระนันทะเถระ. พระนันทะ เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะ กับพระนางมหาปชาบดีโคตมี ผู้ครองนครกบิลพัสดุ์ เมื่ออยู่ ...

ราชสถาน ชัยปุระ จัยปูร์ นครสี ...

สถานที่ท่องเที่ยว เมืองชัยปุระ รัฐราชสถาน. • เมืองชัยปุระ หรือ จัยปูร์ (Jaipur) • เมืองชัยปุระ นครแห่งชัยชนะ คนอินเดียเรียกเมือง ...

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน ...

ที่อยู่เลขที่ 7 หมู่ 2 ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120 tel:038554982, 0816860639 Fax:เลขที่ 7 หมู่ 2 ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัด ...

พระอานนทเถระ

ประวัติ / พระอานนทเถระ. เมื่อนับตามลำดับศากยวงศ์แล้ว ท่านก็เป็นอนุชาของพระบรมศาสดา เมื่อพระบรมศาสดาประทับอยู่ที่อนุปิย ...

วัดหินหมากเป้ง | ฐานข้อมูล ...

วัดหินหมากเป้ง ปัจจุบันเป็นวัดราษฎร์ สังกัดธรรมยุติกนิกาย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงด้านทิศตะวันตก บนพื้นที่ภูเขาหินทรายในหมวดหินภูพาน ...

(PDF) การผลิตปูนิ่มจากปูหิน | Worapong ...

การผลิตปูนิ่มจากปูหิน. Worapong Sanuwong. ตลาด เพราะรั บประทานสะดวก เป นอาหารที ่ เหมาะสํ าหรั บผู สู งอายุ และสตรี ที ่ ต องการแคลเซี ยม ...

พระคาถาชินบัญชร(มีคำแปล)

พระคาถาชินบัญชร (มีคำแปล) ผู้ใดสวดภาวนาพระคาถานี้เป็นประจำสม่ำเสมอจะทำให้เกิดความสิริมงคลแก่ตนเอง ศัตรูไม่กล้ากล้ำกราย มีเมตตามหานิยมพระ ...

อานันทปุรสาหิบ

2021-8-23 · อนันตปุระสาหิบ เป็นเมืองในอำเภอรูปนคร บนขอบของเทือกเขาศิวลิก รัฐปัญจาบ ประเทศอินเดีย เมืองแห่งนี้เป็นหนึ่งในเมืองที่ ...

พุทธศาสนายุค พ.ศ.๘๐๐

สมัยคุปตะนับว่าเป็นยุคที่ ๓ ของการทำพระพุทธรูปต่อจากสมัยคันนาระและสมัยมถุราอันเป็นยุคศิลปะอินเดียแท้ ยุคนี้เรียกว่า "พุทธศิลป์สมัยคุปตะ ...

วิมายปุระ

2021-7-29 · แต่ทว่า ตำนานเรื่องราวของ วิมายปุระ ยังมีข้อมูลสำคัญอีกหลายส่วนที่น่าสนใจอีกมากมาย ที่รอคอยการนำเสนออยู่. (4) "วิมายปุระ ...

เที่ยวศรีลังกา เมืองอนุราธปุ ...

รูปสลักหินคู่รัก The Lover วัดอิสุรุมุณิยะ เมืองอนุราธปุระ ... • เมืองอนุราชปุระ ห่างจากกรุงโคลัมโบ ไปทางทิศเหนือ ประมาณ 206 ...

พระคาถา ชินบัญชร (บทคาถา)

ทักขิเณ สะวะเน มัยหัง อาสุง อานันท ... ระตะนัง ปุระโต อาสิ ทักขิเณ เมตตะสุตตะกัง ธะชัคคัง ปัจฉะโต อาสิ วาเม อังคุลิมาละกัง ...

ข้อมูลและรูปเมืองจัยปูร์ ...

ข้อมูลเมืองเมืองจัยปูร์ หรือ ที่คนไทยรู้จักกันในชื่อเมืองชัยปุระ ซึ่งแปลว่า นครแห่งชัยชนะ เป็นเมืองหลวงของรัฐราชาสถาน สร้างขึ้นเมื่อปี ...

โคนันทิวิสาล

2021-9-2 · โคนันทวิสาลได้ลากเกวียนร้อยเล่มที่ผูกติดกัน ด้วยการออกแรงลากเพียงครั้งเดียวเท่านั้น ทำให้เกวียนเล่มสุดท้ายไปตั้งอยู่ ...

ศิลปะพม่า

2021-9-1 · 2400 ได้ย้ายเมืองหลวงมาสร้างใหม่ที่เมืองมัณฑะเลย์ ให้ชื่อว่า กรุงรัตนปุระ ตามชื่อเดิมของเมืองอังวะ และได้ทำสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งใหญ่ ...